Protectia surselor de apa

Protectia surselor de apa

CEFAIN elaboreaza Strategia privind protectia surselor de apa in scopul respectarii prevederilor legale pentru protejarea surselor de apa:

 • Respectarea Directivei 98/83/EC privind calitatea apei pentru consum uman
 • Respectarea Hotararii Guvernului Romaniei 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marirea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica ale surselor de apa destinate alimentarii centralizate cu apa potabila, ca o conditie obligatorie pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor
 • Imbunatatirea calitatii apei de baut si protejarea sanatatii populatiei din algomerarile mentionate
 • Protectia mediului prin cresterea calitatii apei prelevate din emisarii de suprafata si din subteran
 • Cresterea calitatii serviciilor prestate de operatorul local

CEFAIN furnizeaza urmatoarele servicii in domeniul Managementului protectiei surselor de apa:

 • Elaborarea bazei de date cu sursele de apa din aria proiectului
 • Intocmirea bazei de date cu sursele de apa disponibile din proiect
 • Identificarea calitatii fizico-chimice si bacteriologice a apei din sursele existente
 • Identificarea zonelor vulnerabile la poluare din aria proiectului
 • Stabilirea factorilor de poluare a surselor de apa existente
  • Determinarea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica ale surselor de apa din zonele in care se vor realiza investitiile proiectate
 • Aplicarea indicatiilor tehnice pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitara a captarilor de apa potabila din subteran si din sursele de suprafata mentionate in HG 930/2005 „Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica a surselor de apa”
 • Aplicarea Ordinului Ministerului Mediului si Padurilor nr. 1278/2011 de aprobare a „Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica a surselor de ape subterane utilizate pentru alimentarea cu apa a localitatilor si a operatorilor economici”, care se refera numai la poluantii biodegradabili, in conditiile absentei poluantilor chimici inhibitori
 • Dimensionarea zonelor de protectie astfel incat zonele rezultate sa asigure protectia fata de contaminarile microbiologice si chimice, tinand seama de capacitatea epuratoare a solului si rocilor, iar in cazul poluarii cu substante greu degradabile sau nedegradabile extinderea zonei pentru a asigura timp suficient de interventie prin masuri de depoluare
  • Identificarea si reglementarea proprietatii terenurilor care intra in aria zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica a surselor de apa inventariate, in scopul respectarii cerintelor legale
 • Identificarea cadastrala si topografica a terenurilor care intra in aria zonelor de protectie santara si hidrogeologica a surselor de apa inventariate
 • Stabilirea tipului de proprietate a terenurilor care intra in zonele de protectie sanitara si hidrogeologica a surselor de apa inventariate, precum si identificarea proprietarilor legali ai acestor terenuri
 • Organizarea de intalniri si discutii cu proprietarii acestor terenuri, in scopul definirii situatiei exacte a viitoarelor zone de protectie sanitara si hidrogeologica a surselor de apa inventariate
 • Promovarea si constientizarea populatiei din aria proiectului asupra importantei problematicii legate de protejarea surselor de apa
 • Realizarea si difuzarea de materiale informative privind problematica legata de protejarea surselor de apa pentru viata oamenilor
 • Organizarea de evenimente publice pentru constientizarea populatiei din aria proiectului asupra importantei protejarii surselor de apa si a necesitatii vitale de respectare a integritatii acestora
  • Delimitarea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica a surselor de apa si asigurarea vizibilitatii perimetrelor acestora
 • Asistenta acordata pentru stabilirea perimetrelor necesare imprejmuirii zonei de protectie sanitara a surselor de apa si pentru bornarea zonei de protectie hidrogeologica a acestora
 • Asistenta acordata in vederea definitivarii panourilor care vor fi montate in aria proiectului cu rol de informare a cetatenilor asupra surselor de apa protejate si necesitatii respectarii sigurantei acestora
  • Monitorizarea calitatii apei brute din sursele exploatate in aria proiectului si actualizarea periodica a datelor privind factorii / sursele de poluare
 • Pregatirea si aplicarea unui program privind monitorizarea permanenta a calitatii apei brute din sursele exploatate in aria proiectului
  • Implementarea unui sistem eficient de informare asupra posibilelor surse de poluare
 • Includerea in programul de monitorizare permanenta a calitatii apei brute a sistemului de monitorizare din amonte de surse de catre A.N.A.R.
  • Mentinerea sigurantei alimentarii cu apa in cazul unor eventuale poluari
 • Pregatirea unui plan de masuri preventive in cazul unor eventuale poluari, in mod deosebit in cazul surselor de suprafata vulnerabile (captari de suprafata din rauri)
  • Intretinerea facilitatilor de protectie si a salubritatii zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica a surselor de apa
 • Efectuarea unor actiuni periodice de intretinere si salubrizare a zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica a surselor de apa din aria proiectului.