Management pierderi

Managementul pierderilor de apa si intocmire de studii pentru balanta apei

Problema controlului, reducerii sau mentinerii in limite rezonabile a pierderilor de apa din sistemul de alimentare cu apa este un aspect important al activitatii operatorilor, deoarece influenteaza in mod direct performantele economice si relationale cu consumatorii.

Detectarea pierderilor de apa din retele este o necesitate pentru fiecare operator, stiut fiind faptul ca nu exista sisteme de transport si distributie a apei perfect etanse. Pierderile de apa si reducerea acestora in limitele acceptabile din punct de vedere al costurilor au implicatii directe asupra performantelor tehnice si economice ale operatorului.

CEFAIN dezvolta Strategia privind managementul eficient al pierderilor de apa pentru a permite operatorilor sa planifice, justifice si programeze actiunile necesare pentru reducerea cantitatii de apa nefacturata (NRW), inclusiv identificarea problemelor care genereaza aceste pierderi din sistem pornind de la analizarea situatiei existente a sistemelor de alimentare cu apa.

Implementarea strategiei privind managementul pierderilor in retele se face pe baza planului de actiune pentru reducerea NRW, care are in vedere urmatoarele:

 • Stabilirea unui grup de control si monitorizare a NRW, cu responsabilitati clare si termene de raportare;
 • Elaborarea de proceduri pentru desfasurarea activitatilor de management pierderi si relationare a grupului de monitorizare cu restul departamentelor din cadrul operatorului;
 • Analiza sistemelor de alimentare cu apa si a modului de functionare a acestora;
 • Auditul datelor;
 • Intocmirea balantei apei si determinarea indicatorilor relevanti care caracterizeaza performanta retelelor;
 • Controlul si optimizarea masurarii volumelor de apa tranzitate prin sistem si planificarea imbunatatirilor, acolo unde sunt necesare;
 • Controlul si optimizarea contorizarii apei consumate de catre clienti si planificarea imbunatatirilor, acolo unde sunt necesare;
 • Implementarea unui program de control al pierderilor: activ sau pasiv;
 • Reducerea pierderilor reale (detectarea pierderilor si repararea, inlocuirea retelei);
 • Controlul si reducerea consumului tehnologic si a celor autorizate, nefacturate;
 • Controlul si reducerea pierderilor aparente;
 • Organizarea unui format de raportare a activitatilor de reducere a NRW.

Serviciile noastre includ si:

 • Pregatirea profesionala a echipelor de management pierderi
 • Intocmirea programelor de masuratori pentru monitorizarea volumelor de apa
 • Prelucrarea inregistrarilor si elaborarea studiilor si analizelor necesare in vederea detectarii si reducerii pierderilor de apa
 • Intocmirea studiilor Balanta apei conform metodologie IWA.
Volum de apa furnizat in sistem Consum

autorizat

Consum autorizat

facturat

Consum contorizat facturat Apa care aduce venituri
Consum necontorizat facturat
Consum autorizat

nefacturat

Consum contorizat nefacturat NRW

Apa care nu aduce venituri

Consum necontorizat nefacturat
Pierderi de apa Pierderi

aparente

Consum neautorizat
Erori de masurare si de prelucrare a datelor
Pierderi reale Pierderi la conductele de distributie si/sau transport
Pierderi si deversari prin preaplin la rezervoare
Pierderi pe bransamente pana la contorul consumatorului

Performanta echipei de experti este intretinuta prin instruire continua, publicare de articole de specialitate si participarea la conferinte si forumuri nationale si internationale in domeniu.

“Managementul apei care nu aduce venituri – obiectiv si strategie pentru servicii de apa” din cadrul Conferintei Tehnico-Stiintifice “Performanta in serviciile de apa-canal – Infrastructura urbana, retele urbane, management” 16-18 iunie 2014 – Ing. Calin Neamtu, Ing. Iulia Mihai

“Best practice in water loss management – Iasi case study” din cadrul Conferintei Tehnico-Stiintifice “IWA Regional Conference Water Loss Management 2015” 15-17 iunie 2015 – Ing. Mihail Dorus, Ing. Sorin Murariu, Ing. Iulia Mihai

“High impact projects for reducing NRW – CASSA case study” din cadrul Conferintei Tehnico-Stiintifice “IWA Regional Conference Water Loss Management 2015” 15-17 iunie 2015 – Ing. Calin Neamtu, Ing. Iulia Mihai

“SC APA CANAL SA Sibiu strategy for reducing water loss” din cadrul Conferintei Tehnico-Stiintifice “IWA Regional Conference Water Loss Management 2015” 15-17 iunie 2015 – Ing. Claudiu Sari, Ing. Cretiu Dragos, Ing. Iulia Mihai

Ne onoreaza prezenta in colectivul de redactie al revistei specialistilor in detectii pierderi apa: