Management namol

Managementul namolurilor si reziduurilor din statiile de epurare si de tratare

Productia de namol este un proces continuu care presupune gasirea de optiuni flexibile in conditii de siguranta pentru eliminarea acestuia.

CEFAIN elaboreaza Strategia de management a namolului cu scopul general urmarit de a realiza un concept de eliminare / depozitare a namolului provenit de la statiile de epurare si statiile de tratare, astfel incat efectele negative ale acestuia asupra sanatatii umane si mediului inconjurator sa fie evitate. Se urmareste stabilirea unor solutii bazate pe principiile sigurantei si fiabilitatii, in conditiile date ale punerii in functiune a statiilor de epurare si tratare.

Se au in vedere diferite modalitati de gestionare a namolului cum ar fi: utilizarea in agricultura, utilizarea pentru reamenajarea solurilor degradate, compostarea, depunerea la depozitul ecologic de deseuri, valorificarea energetica.

CEFAIN furnizeaza urmatoarele servicii in domeniul Managementului reziduurilor din statiile de epurare si tratare apa potabila:

 • Elaborarea Stategiei de depozitare si valorificare a namolurilor precum si a altor reziduuri rezultate din statie – refuz de gratar, grasimi, sau materiale rezultate in urma deznisiparii
 • Evaluarea optiunilor de tratare, depozitare si eliminare a namolului
 • Efectuarea de analize ale namolului rezultat din statiile de epurare pentru a confirma lipsa metalelor grele sau toxice, care ar putea periclita utilizarea in agricultura
 • Asistenta in vederea obtinerii acordului autoritatilor abilitate privind reutilizarea in agricultura, silvicultura, remedierea terenurilor degradate, depozite de deseuri, statii de compost/horticultura (grupuri tinta)
 • Desfasurarea campaniilor de publicitate pentru atragerea grupurilor tinta in utilizarea namolului
 • Asistenta in vederea semnarii de contracte cu beneficiarii (grupurile tinta) privind preluarea unor cantitati de namol fermentat si uscat de la statiile de epurare
 • Asistenta privind implementarea Planului de Actiune aferent Stategiei de depozitare si valorificare a namolurilor.

La elaborarea strategiei de gestionare a namolurilor sunt luate in considerare toate optiunile posibile in functie de:

 • particularitatile locale,
 • aplicabilitatea,
 • calitatea mediului,
 • influentele sociale si costurile.