Management infiltratii

Managementul infiltratiilor in retelele de canalizare

Daca infiltratiile devin o componenta majora din debitul total in sistem atunci poate cauza diverse probleme cum ar fi:

 • Capacitate insuficienta de transport hidraulic a sistemul de canalizare, care cauzeaza supraincarcari / inundatii si frecvente revarsari de apa pluviala
 • Debite mai mari decat cele anticipate la statiile de pompare, care duc la pompare excesiva, uzura pompelor si costuri crescute cu energia
 • Probleme de capacitate la statiile de epurare ape uzate
 • Probleme cu procesul de epurare datorita efluentului diluat
 • Deteriorari structurale marite ale sistemului de canalizare datorita spalarii patului conductei si rambleului.

Problema controlului, reducerii sau mentinerii in limite rezonabile a infiltratiilor in retelele de canalizare este un aspect important al activitatii operatorilor, deoarece influenteaza in mod direct performantele economice si relationale cu consumatorii.

CEFAIN dezvolta Strategia privind managementul eficient al infiltratiilor in retelele de canalizare pentru a permite operatorilor sa planifice, justifice si programeze actiunile necesare pentru reducerea cantitatii de infiltratii, pornind de la analizarea situatiei existente a sistemelor de canalizare.

Managementul si evaluarea sistemelor de colectare si epurare a apelor uzate indica nivelul de utilizare a capacitatii sistemului existent, sprijinind programarea lucrarilor de reconditionare si furnizand informatii pentru analiza rentabilitatii controlului infiltratiilor.

Reducerea volumului de infiltratii in retelele de canalizare pana la nivele acceptabile din punct de vedere economic se realizeaza prin desfasurarea unor activitati pe termen scurt:

 • Stabilirea unui grup de control si monitorizare a infiltratiilor, cu responsabilitati clare si termene de raportare;
 • Elaborarea de proceduri pentru desfasurarea activitatilor de management infiltratii si relationare a grupului de monitorizare cu restul departamentelor din cadrul operatorului;
 • Analiza sistemelor de canalizare si a modului de functionare a acestora;
 • Masurarea si analiza debitului;
 • Modelarea hidraulica a sistemelor de canalizare;
 • Detectarea si analiza sursei infiltratiilor;
 • Reabilitarea;
 • Evaluarea performantei.