Management ape uzate industriale

Managementul apelor uzate industriale

Apa uzata industriala evacuata in sistemul de canalizare publica poate reprezenta o parte importanta a incarcarii organice si anorganice din statiile de epurare si trebuie luata in considerare la proiectarea proceselor si tehnologiilor de epurare.

Avand in vedere riscurile potentiale pe care deversarile industriale le pot avea asupra infrastructurii de canalizare si a statiilor de epurare, este necesara cunoasterea surselor precum si a tipurilor de deversari industriale in vederea prevenirii si combaterii efectelor negative.

CEFAIN elaboreaza Strategia privind managementul apelor uzate industriale, incluzand Planul de actiuni pentru monitorizarea descarcarilor de ape uzate si a calitatii acestora, cu scopul de a inventaria evacuarile de ape uzate industriale in retelele publice de canalizare si de a identifica principalii poluatori ai apelor uzate canalizate si descarcate la statiile de epurare.

CEFAIN furnizeaza urmatoarele servicii in domeniul Managementului apelor uzate:

 • Intocmirea Strategiei privind managementul apei uzate industriale:
 • intocmirea bazei de date privind operatorii industriali care deverseaza ape uzate industriale in retelele de canalizare (nume, locatie, activitate, dotare cu instalatii de preepurare si existenta instructiunilor de exploatare a acestora, calitatea apelor uzate deversate, existenta planurilor de prevenire a poluarii accidentale, conformitatea cu legislatia de mediu, investitii, etc)
 • revizuirea contractelor cu operatorii economici
 • asistenta in imbunatatirea sistemului de tarifare pentru apele uzate, avand în vedere:
  • asigurarea recuperarii complete a costurilor de exploatare si intretinere
  • implementarea principiului „poluatorul plateste” si aplicarea penalitatilor pentru depasirea limitelor admise la calitatea apelor deversate de agentii economici
  • evaluarea agentilor economici din punct de vedere al riscului de poluare si impartirea lor in categorii de risc (risc 1 – mari poluatori si risc 2 – mai putin poluatori, ca de ex. industria alimentara). Stabilirea tarifelor functie de gradul de risc
   • Intocmirea Planului pentru Situatii de Avarii / Urgente, cu rol de a crea cadrul organizatoric si institutional pentru asigurarea conditiilor de interventie operativa in vederea limitarii si minimizarii efectelor unor avarii aparute la agentii industriali racordati la reteaua de canalizare oraseneasca
   • Asistenta privind implementarea Planului de actiuni pentru monitorizarea descarcarilor de ape uzate si a Planului pentru Situatii de Avarii / Urgente.