Consultanta de mediu

Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, persoanele fizice si juridice trebuie sa:

 • solicite si obtina actele de reglementare;
 • respecte conditiile din actele de reglementare obtinute;
 • realizeze, in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control;
 • asigure evidenta rezultatelor si raportarea catre autoritatile competente pentru protectia mediului a rezultatelor automonitorizarii emisiilor poluante;
 • informeze autoritatile competente in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major;
 • depoziteze deseurile de orice fel numai pe amplasamente autorizate in acest sens.

Pentru conformarea persoanelor fizice si juridice cu prevederile legislative din sectorul de mediu, CEFAIN asigura o gama variata de servicii integrate de consultanta in domeniul protectiei mediului:

Obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor:

 • Aviz de mediu pentru planuri si programe
 • Aviz de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu
 • Aviz Natura 2000
 • Acord de mediu
 • Autorizatie de Mediu
 • Autorizatie Integrata de Mediu

Intocmirea studiilor de specialitate privind evaluarea impactului de mediu:

 • Bilant de Mediu
 • Studiu de Risc
 • Raport de Amplasament
 • Evaluare de Impact de Mediu
 • Studiu de Evaluare Adecvata

Managementul integrat al deseurilor:

 • Identificarea problemelor si necesitatilor pentru conformarea la prevederile legislatiei de mediu in vigoare
 • Asigurarea indeplinirii obligatiilor prevazute de legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate
 • Asistenta in identificarea deseurilor generate conform HG 856/2002;
 • Intocmirea Strategiei de depozitare si valorificare a namolurilor rezultate de la statiile de epurare/tratare
 • Evaluarea optiunilor de tratare, depozitare si eliminare a namolurilor
 • Consultanta pentru implementarea Strategiei de depozitare si valorificare a namolurilor
consultanta de mediu